Select Page

Serce miasta

Dziłalność kościoła na rzecz lokalnej społeczności

Daleko Więcej

Jako kościół prowadzimy Stowarzyszenie Daleko Więcej, które działa na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin.

Senior w Centrum

Współpracujemy z Miastem Kraków prowadząc Centrum Aktywności Seniorów Senior w Centrum.