Select Page

Kościół dla Miasta Krakowa

KDM to kościół stworzony z myślą o Tobie. Naszym pragnieniem jest pokazać Ci, że Bóg którego znamy z Biblii, jest niezmiennie tym samym pełnym miłości, mocy i pasji Bogiem, któremu zależy na Tobie i który ma dla Ciebie cudowne plany. Wierzymy, że kościół to nie instytucja, nie organizacja, ale kościół to ludzie, którzy wspólnie przeżywają niesamowite życie dla chwały najwyższego Boga i sprowadzają Królestwo Boże na ziemię.

wizja

KOCHAMY BOGA, KOCHAMY LUDZI i ZMIENIAMY NASZ ŚWIAT.

 

Wierzymy, że zostaliśmy powołani, aby sprowadzać Królestwo Boże na ziemię i w ten sposób zmieniać otaczający nas świat.

 

Bóg jest w centrum wszystkiego. Jest w tym, kim jesteśmy i co robimy. Bóg dał Jezusa Chrystusa, aby objawił ludziom swojego Ojca i odbudował zniszczoną przez grzech relację między Nim a ludźmi. Chcemy, aby ludzie poznawali Boga, doświadczali Jego łaski i miłości w Jezusie Chrystusie, aby żyli zwycięskim życiem, jakie Bóg przygotował dla każdego z nas i do jakiego mamy dostęp w Duchu Świętym, który jest nam dany.

Jesteśmy kościołem skupionym na ludziach. Bóg kocha ludzi. Każdy człowiek jest dla Niego ważny. Dowiódł tego posyłając swojego Syna Jezusa Chrystusa na Ziemię, aby umarł za każdego człowieka. Jesteśmy kościołem, czyli Bożą Rodziną. W Jezusie Chrystusie wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Wierzymy, że zostaliśmy powołani, aby służyć ludziom, a przez tę służbę pragniemy pokazać wszytskim miłość, łaskę i dobroć Boga.

Jesteśmy kościołem wpływu. Wierzymy, że kościół ma być jak światło w ciemności, przynosić pomoc i dawać nadzieję. Jesteśmy powołani, aby sprowadzać Królestwo Boże na ziemię i chcemy, aby wartości Królestwa Bożego poprzez nasze życie rozprzestrzeniały się w otaczającym nas świecie.

Wierzymy, iż naszym zadaniem jest bycie “miastem na górze”. Czujemy się ambasadorami Królestwa Bożego i chcemy wszystkim głosić dobrą nowinę o miłości, łasce i dobroci naszego Boga. Jako Kościół razem świętujemy i uwielbiamy Go, dziękujemy za Jego działanie w naszym życiu oraz prosimy o wsparcie w wypełnianiu powołania, jakie każdy z nas otrzymał. Kościół to Serce Miasta, które bije w rytmie nieba i wpływa na każdą sferę życia jego mieszkańców.

Każdy dom i każda rodzina ma swoją kulturę. My również ją mamy. Kultura jest nierozerwalnym elementem naszego życia. Składają się na nią nasze przekonania, wartości i droga, którą chcemy podążać. Kulturę Kościoła dla Miasta Krakowa można zawrzeć w jednym słowie: ŁOSiE – łaska, obfitość, szacunek i entuzjazm. W cyklu niedzielnych kazań pod wspólnym tytułem Kulturystyka nasi pastorzy wyjaśniają, co kryje się za tymi hasłami. [kliknij na ten tekst]

Historia

Kościół dla Miasta to marzenie, które staje się rzeczywistością. Pewnego dnia podczas wizyty w tym pięknym mieście zrodziła się myśl – dobrze byłoby założyć tu kiedyś kościół. Wierzymy, że była to myśl zainspirowana przez Ducha Świętego. 

Na początku 2008 roku Zbyszek i Magda Marzec podjęli decyzję o przyjeździe do Krakowa, aby budować tu kościół razem z grupą przyjaciół. Przez rok przygotowywali się do wyjazdu i rozpoczęcia pracy. W styczniu 2009 roku wysłani przez kościół Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim i wspierani przez kościół Audacious w Manchesterze w Anglii, przyjechali do Krakowa i rozpoczęli najwspanialszą przygodę życia. Zaczęli w 10 osób z tą samą wizją i z tym samym pragnieniem – stworzyć miejsce, w którym ludzie będą doświadczać Boga.

KDM to kościół stworzony z myślą o Tobie. Naszym pragnieniem jest pokazać Ci, że Bóg którego znamy z Biblii, jest niezmiennie tym samym pełnym miłości, mocy i pasji Bogiem, któremu zależy na Tobie i który ma dla Ciebie cudowne plany. Wierzymy, że kościół to nie instytucja, nie organizacja, ale kościół to ludzie, którzy wspólnie przeżywają niesamowite życie dla chwały najwyższego Boga i sprowadzają Królestwo Boże na ziemię.

Pastorzy

Magdalena i Zbigniew

Pastor Zbigniew Marzec wraz z żoną Magdaleną założyli i prowadzą Kościół dla Miasta Krakowa od 2009 roku. Ich marzeniem jest kościół, który staje się sercem miasta bijącym w rytmie nieba i wpływającym na każdą sferę życia. Pragną, aby ludzie odkrywali łaskę i miłość Boga w swoim codziennym życiu i sprowadzali Królestwo Boże na ziemię.
Przez lata angażowali się w pracę z młodzieżą. Zbyszek współtworzył DM – krajową służbę młodzieżową Kościoła Zielonoświątkowego. W tym okresie był inicjatorem i pionierem zagranicznych wyjazdów misyjnych. Był prekursorem wyjazdów misyjnych na Ukrainę, Litwę, Białoruś, do Niemiec, Francji, Anglii oraz Czech.
Zbyszek i Magda on kilkunastu lat są również zaangażowani w projekty zakładania nowych kościołów w Polsce jak i zagranicą. Przez wiele lat byli częścią Misji Krajowej Kościoła Zielonoświątkowego . Współpracowali również z takimi organizacjami  jak: Next Level International UK,  Prepare International USA oraz  Metamorphic  AUS.  

Mają dwóch synów.

Magda i Zbyszek Marcowie

Pastorzy KdM

Filip Olszewski

Filip Olszewski

Pastor

Marta Olszewska

Marta Olszewska

Pastor

Andrzej Ruszkowski

Andrzej Ruszkowski

Pastor

Josiah Boyd

Josiah Boyd

Pastor

W CO WIERZYMY

Wierzymy w Pismo Święte. Biblia jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia [2 Tym. 2:15-16; 2 Pt. 1:21].

Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego [Mar. 12:29; Mat. 28:19].

Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy, w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele, w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale [Mat. 1:23; Dz.Ap. 2:22-24; 10:38].

Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów [Dz.Ap. 1:8; 2:4; 2:44-46; 19:6].

Wierzymy w jeden Kościół święty, powszechny i apostolski [Mat. 16:18; 28:18-20].

Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej [Dz.Ap. 3:6-8; 5:12-16; 28:8-9].

Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne [Jan. 3:16; 14:2-4].

F.A.Q.

Pierwsze pytania

Czy KdM jest Kościołem niezależnym, czy należy do jakiegoś większego nurtu?

Kościół dla Miasta Krakowa jest częścią Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, działającego w Polsce na podstawie Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 1997 roku, DZ.U. z 1997 r. Nr 41. Kościół Zielonoświątkowy w Polsce jest częścią ogólnoświatowego Ruchu Zielonoświątkowego, obecnie będącego największą denominacją chrześcijańską na świcie.

 

Kto może uczestniczyć w nabożeństwach?

Nasze nabożeństwa są otwarte i mile widziany jest każdy, kto ma ochotę przyjść. Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 11:00 ale już od 10:00 można napić się pysznej kawy, a nawet zjeść śniadanie lub coś słodkiego w naszej kawiarni Spotkawie. 

Czy można przyjść z dziećmi?

Oczywiście! Dzieci są zawsze mile widziane. W naszym budynku jest specjalnie przygotowana sala, w której rodzice z najmłodszymi pociechami mogą swobodnie spędzać czas jednocześnie uczestnicząc w nabożeństwie dzięki transmisji emitowanej na ekranie. Dla starszych dzieci (od 3 do 7 lat) mamy przygotowany program, który odbywa się zawsze czasie kazania.

 

Jak wygląda nabożeństwo? Czego mogę się spodziewać przychodząc do KDM?

Nabożeństwa rozpoczynają się o godz. 11:00 i kończą ok godz. 12:20. Zwykle zaczynamy od wspólnego śpiewania – ta część nabożeństwa nazywa się uwielbieniem, ponieważ śpiewamy na chwałę Boga. Po uwielbieniu są krótkie ogłoszenia dotyczące bieżących wydarzeń oraz zbierane są ofiary i dziesięciny. Jako kościół wierzymy w hojność, ale też zawsze informujemy, iż nasi goście nie są w żaden sposób zobowiązani do dawania. Jest nasz zwyczaj i sprawa dobrowolna. Następnie jest kazanie – czyli ok 30 min. podczas których jedna osoba (spośród pastorów i liderów KDM) przemawia na podstawie Pisma Świętego inspirując kościół do życia z Bogiem. Zwykle nabożeństwo kończy się piosenką.

Nasze nabożeństwa odbywają się w wielofunkcyjnej sali widowiskowej, a zatem można się spodziewać przyciemnionych świateł, dużego ekranu, na którym wyświetlane są teksty piosenek, obficie oświetlonej sceny, na której znajdują się muzycy grający na gitarach, klawiszach i perkusji. Jest dosyć głośno. Muzyka jest energiczna i żywiołowa. W czasie uwielbienia często modlimy się o swoje potrzeby, czasami osoby potrzebujące wsparcia w modlitwie przychodzą do przodu sali, gdzie lidery kościoła modlą się razem z nimi.