PODRÓŻ RAZEM 2022

Gość Specjalny | Special Guest | Stuart Keir | 11-12 Marca | 11-12 March
RejestracjaRegistration

PROGRAM | SCHEDULE

PIĄTEK | FRIDAY

17:00 – 18:00 Rejestracja | Registration
18:00 – 19:15 Uwielbienie + Sesja 1 | Worship + Session 1
19:15 – 19:30 Przerwa | Break
19:30 – 20:30 Sesja 2 | Session 2 

SOBOTA | SATURDAY

09:00 – 10:15 Uwielbienie + Sesja 3 | Worship + Session 3
10:15 – 10:30 Przerwa | Break
10:30 – 11:15 Sesja 4 | Session 4
11:15 – 11:45 Przerwa | Break
11:45 – 12:30 Sesje dzielone | Breakout Sessions
12:30 – 12:45 Przerwa | Break 
12:45 – 14:00 Sesja 6 | Session 6
14:00 – 15:00 Lunch + Q&A 

Zapraszamy

Ilu z nas przez ostatni okres chciało wystrzelić w kosmos siebie lub innych? Jeśli będziemy szczerzy, to wielu z nas przyzna, że o tym myśleliśmy. Nasza rzeczywistość się zmieniła i różnie sobie z tym radzimy. Pragniemy zachęcić Cię, abyś gdziekolwiek jesteś i w jakiejkolwiek przestrzeni się znalazłeś, znalazł kogoś, z kim łatwiej będzie Ci podróżować. Najlepsza i największa wizja potrzebuje ludzi, którzy będą Cię wspierać i zachęcać. “Podróż Razem” jest organizowana z myślą o tym, aby zbudować bezpieczne miejsce dla pastorów, liderów i dla tych, którzy chcą podróżować razem. Razem możemy zdobyć nowe galaktyki.

Zapraszamy na kolejne wydarzenie.
Zbyszek i Magda

We Invite you!

How many of us for the last several months felt like shooting themselves or others into the outer space? If we are honest, we will admit we thought of it. Our reality has changed and we deal with it in different ways. We would like to encourage you – wherever you are and in whatever space you have found yourself – to find people with whom it will be easier to journey. The best and the greatest vision needs people, who will encourage you and cheer you on. We do “Journey Together” with a thought in mind to create a safe place for pastors, leaders and the people who want to journey together. Together we can conquer new galaxies.

We invite you for our next event.
Zbyszek and Magda

Cena | Price

120zł za osobę

200zł za małżeństwo

Gość Specjalny: Stuart Keir | !Audacious Church Manchester

Stuart jest Głównym Menadżerem Kościoła AOG w Wielkiej Brytanii, odpowiedzialnym za zespół pracowników, który wspiera i wyposaża usługujących oraz Kościoły realizując wizję Krajowego Zespołu Przywódczego. 

Jest jednym z Pastorów kościoła !Audacious, a także  dużo podróżuje jako mówca i coach z zakresu przywództwa i transformacji dla organizacji pozarządowych, kościołów i biznesów. Współpracuje z lokalnymi władzami oraz z Rządem Wielkiej Brytanii  w celu tworzenia partnerstwa pomiędzy Kościołem a społeczeństwem. 

Stuart ma żonę Julie, która jest profesjonalnym doradcą i psychoterapeutą.  Razem mają troje dorosłych dzieci oraz psa o imieniu Lord Samuel of Light, którego nazywają Sam.

Special Guest: Stuart Keir | !Audacious Church Manchester

Stuart is the General Manager of AOG GB, leading the staff team, as they support and equip the ministers and Churches while outworking the vision of the National Leadership Team.

He is one of the Pastors of !Audacious and travels extensively speaking & coaching for Charities, Churches, and Businesses on issues of leadership and transformation. He also works regularly with Local and National Government to create partnerships between the Church and civil society.

Stuart is married to Julie, a professional counsellor, and psychotherapist, and together they have 3 adult children and a dog named Lord Samuel of Light; they call him Sam.