Select Page

PODRÓŻ RAZEM 2022

Goście Specjalni | Special Guests | Glyn Barrett & Randy Boyd | 4-5 Listopada | 4-5 November
Pastor Glyn Barrett

Pastor Glyn Barrett

!Audacious Church | President AOG UK

Randy Boyd

Randy Boyd

Executive Director of Prepare International

PROGRAM | SCHEDULE

PIĄTEK | FRIDAY

17:00 – 18:00 Rejestracja | Registration
18:00 – 19:15 Uwielbienie + Sesja 1 | Worship + Session 1
19:15 – 19:30 Przerwa | Break
19:30 – 20:30 Sesja 2 | Session 2 

SOBOTA | SATURDAY

09:00 – 10:15 Uwielbienie + Sesja 3 | Worship + Session 3
10:15 – 10:30 Przerwa | Break
10:30 – 11:15 Sesja 4 | Session 4
11:15 – 11:45 Przerwa | Break
11:45 – 12:30 Sesje dzielone | Breakout Sessions
12:30 – 12:45 Przerwa | Break 
12:45 – 14:00 Sesja 6 | Session 6
14:00 – 15:00 Lunch + Q&A 

Cena | Price

Po 23 października | After October 23

150 zł za osobę

250 zł za małżeństwo

Zamknięte! | Closed!